کنترل جرقه زدن موتور خودرو

فهرست مطالب

کنترل جرقه زدن موتور خودرو با امداد خودرو شهرکرد، آموزشهای تخصصی موتور خودرو.

 

تشریحی در مورد کنترل جرقه زدن موتور خودرو

 

امداد خودرو شهرکرد
امداد خودرو شهرکرد

 

1 .كنترل حالت مغناطيسى شدن كوئل

امداد خوردو شهرکرد اعلام می کند، زمان مغناطيس شدن كویل مقدار انرژى به شمع ها را مشخص مى سازد . چنانچه زمان مغناطيس شدن خيلى طولانى
باشد ممكن است به كوئل و يا كابل هاى مربوطه آسيب برساند و چنانچه زمان مغناطيس شدن خيلى كوتاه باشد ممكن است
ايجاد آتش بشود.

2 . حالت استارت

امداد خودرو شهرکرد، در حالت شروع سيستـم براى اطمينان از احتـراق كامل تركيب يك زاويـه ثابت جرقه را تصويب مى كنــد.  بعـد از استارت خوردن سرعت آن افزايش مى يابد تا زمانيكــه به خود گردى برسد و حالت زاويه جرقه تغييــر خواهد كرد .

3 .محاسبه زاويه آوانس جرقه – امداد خودرو شهرکرد

1- زاويه اصلى آوانس جرقــه

امداد خودرو شهرکرد تشریح می کند:

هنـگامى كه دماى آب موتور به حـد نرمال رسـيد و زمانيكه دريچه گاز باز مى شود و حد اقل زاويه جرقـه براى بهترين
گشـتاور و يا نقــطه باشد . و اين حالت براى اينكــــــه (MBT (بحرانى ضربه ( نا ك ) را ايجاد مى كند . براى ثبات دور
آرام زاويه جرقه بايد پائين تر از نقطه نوسانى در عملكرد موتور در مناطق سردسير ايجاد نشود طراحـى شده .

MBT = حداقل زاويـه جـرقه براى بهتـرين گشتاور

KBL= نقطه بحرانی ضربه

 

کنترل جرقه زدن موتور خودرو
کنترل جرقه زدن موتور خودرو

 

2-اصــلاح زاويه آوانس جرقــه

شتاب ( گاز ) , بالاترين قدرت , قطع سوخت هنگام كم كردن گاز ,دماى آب , د ماى هواى ورودى , جبران ارتقاء
سرعت دور آرام اصــلاح (كنترل تهويه هوا ( كولر ) و گردش گاز خروجى .

 

3-اصلاح شتاب

اصلاح زاويه آوانس جرقه به هنگام شتاب جهت فرونشاندن نوسانات ناشى از سرعت موتور و ضربه هائى است كه در اثر
گاز دادن ممكن است ايجاد شود.

 

4-اصلاح تقويت قدرت

براى بدست آوردن قدرت و گشتاور بهتــر نسبت سوخت و هوا زاويه جرقـــه را براى LBT افزايش داده مى شود
رسيدن به نقطه MBT زاويه جرقه اصلاح مي شود.

 

5-كنترل جبران زاويه جرقه توســط مقدار تايم

بعد از اينكه كنترل مقدار تايم فعال شد زاويه رويهم قرار گرفتن ورودى و خروجى تغيير پيدا مى كند و بر روى نسبت گاز
خروجى برگشت داده شده به سيلندر تأثيـر مى گذارد. براى مقادير مختلف تايم و براى بدست آوردن بهترين زاويه آوانس جرقه
تحت شرايط موجود لازم است كه زاويه آوانس جرقه اصلاح شود.

 

6-صلاح قطــع سوخت هنگام كـم كردن شتـاب

وقتى كه مدت كم كردن شتاب تمام شد زاويه جرقه لازم است كه از حالت بسته شدن دريچه گاز تا باز شدن آن بطور
آهسته اصلاح شود .

 

7-اصلاح كنترل سيستم تهويه C/A

براى اينكه موتور به آرامى كار كند هنگام روشن بودن موتور در دور آرام سيستم C/A را ببنديد تا زمان آوانس جرقه
كنترل شود.

 

5/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *