تعمیر لیفان 620 با امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

فهرست مطالب

راهنمای تعمیر لیفان 620 با امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

آیا نیازمند راهنمایی کامل در مورد تعمیر خودرو لیفان هستید؟

برای تعمیر لیفان به راهنمایی احتیاج دارید؟

با ما تا پایان این مطلب سودمند همراه باشید.

 

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

امداد خودرو شهرکرد با افتخار روش تعمیر لیفان 620 را خدمت شما سروران گرامی ارایه می دهد.

 

 

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد - امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد
امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 

راهنمای عیب یابی گیربکس لیفان 620، 1.8 لیتری

هرچــه كه رانندگى در شرايط نامناسب و فراتر از دامنه صحيح بيشتر انجام شود قطعات گيربكس بيشتر در معرض فرسايش قرار
خواهند گرفت بنابراين موارد غير طبيعى كه معمولا” پيش مى آيند مثل صداى گيربكس , سخت جا رفتن دنده ها , گير داشتن , خوب درگير نشدن , گرم كردن , نشتى روغن و از اين قبيل را از طريق روش پيشنهاد شده زير براى گيربكس 1.8 پيگيرى و اقدام نمایيد .

 

1.صدای غیر طبیعی گیربکس – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

صـداى غير طبيعى گيـربكـس معمولا” مربوط به لق بودن بلبرينگ و يا كامل در گير نبودن دنده ها مى شود كه صدا حتى شامل
حالت خلاص نيز مى باشد.

1 -صـدا در وضعيت خـلاص :

صـداى غير طبيعى هنگامى كه دنده در وضعيت خلاص وموتور در حالت كاركرد در دور آرام مى باشد به گوش مى رسد ؛ پدال كلاچ را فشار دهيد
ممكن است صــدا قطع شود.

2 .علت

 •  هنگام نصب گيربكس , شافت محور گيربكس با ميل لنگ هم مركز نشده اند و يا پوسته گيربكس تاب بر داشته است .
 • سائيدگى , جمع شدن خاك و  ُپرز در پشت بلبرينگ شافت دوم جلو
 • سائيدگى طبيعى دنده هاى گيــربكس , فاصله زياد بين دنده هــا و يا شكستگى دندانه هر يك از دنده ها .
 • دنده ها از نظر داغ درگيرى به صورت ُجفت با هم قرار نگرفته اند .
 •  لق بودن , صدمه ديدگى بلبرينگ و خلاصى زياد محور های بین دنده ها
 •  فاصله زياد بين دوشاخه كلاچ و بوش اتصال

2 -ايجاد صدا بعد از درگير شدن -امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 • صدا بعد از درگير شدن

تشریح رخداد

وقتى خودرو در حال حركت به سرعت حدود 40 كيلومتر در ساعت می رسد يك صداى غير طبيعى به گوش مى رسد و هرچه سرعت بيشتر شود صدا هم زياد تر مى شود و ممكن است با كم شدن سرعت صدا نيز كم و يا قطع شود.

دلیل این اتفاق چیست؟

 • از شكل افتادن شافت (از حالت ارتجاعى) و لقى اتصال بين هزار خارى شفت و توپى دنده
 •  درگيــر نبودن دنده ها و يا لقى بلبرينگ
 •  ُشل بودن اتصالات مكانيزم و از شكل افتادن دو شاخــه كلاچ
 •  فاصله زياد بين دنده پينيون و كرانويل ديفرانسيــل

عیب یابی صدای گیربکس لیفان –امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 

عیب یابی صدای گیربکس لیفان -امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد
عیب یابی صدای گیربکس لیفان -امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 

امداد خودرو شهرکرد ارایه می دهد:

صــداى گيـربكـس غالبا” از لرزش هائى است كه توسط دنده , شافت واجزاء ديگر حاصل و به پوسته گيربكس منتقل مى شوند.

موارد نقص عبارتند از :

صـداى غير طبيعى هنگامى كه دنده در وضعيت خلاص وموتور در حالت كاركرد در دور آرام مى باشد به گوش مى رسد ؛ پدال كلاچ را فشار دهيد ممكن است صــدا قطع شود .

گيربكس در هر دنده كه باشد صـدا مى دهد و علت آن سائيدگى در قطعات اصلى مثل شافت , دنده ها و هزارخارى است كه حد مجاز لقى را افزايش مى دهد.

هنگام تعويض دنده صـداى شديدى شنيده مى شود , علت آن صدمه ديدگى زياد دنده است .

بعد از استارت زدن با وجود در گير نبودن دنده صدا شنيده مى شود وبا افزايش دور موتور صدا نيز بيشتر مى شود , اين حالت نشان
دهنده اين است كه صدا از شافت جلو و شافت عقب ( شافت خروجى ) است .

 

 

3 -خلاص كردن دنده ( از دنده در آمدن ) – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 

3 -خلاص كردن دنده ( از دنده در آمدن ) - امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد
3 -خلاص كردن دنده ( از دنده در آمدن ) – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 

رخداد:

در حالت رانندگى دسته دنده به حالت خلاص بر مى گردد وبه طور ناگهــانى در گشتاور ايجاد تغيير مى نمايد وخودرو به دشوارى
حركت مى كنـد.

ماهيت حالت از دنده در آمدن عبارت از وضعيتى است كه نيروى پيشران محورى بيشتر از نيروى خود قفل كن باضافه نيروى
اصطكاك بشود .

 

دلیل:

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد، دلیل این مورد را چنین بیان می کند:

دندانه هاى دنده در اثر سائيدگى به حالت پخ در مى آيند . يك نيروى محورى در درگير كردن دنده ها وجود دارد و تغييرات سرعت
ودور لرزش را شديدتر مى كند لذا باعث مى شود كه دنده ها در طول شافت از هم جدا شوند كــه موارد خاصى از آن در زير ذكر شده است .

 • خوردگى شيار ماهك تعويض دنده و درست قرار نگرفتن ساچمــه قفل كن شافت در جاى خود.
 • خوردگى و ُشل بودن شافت گيربكس ويا خلاصـى زياد محورى بلبرينگ باعث دو پهن شدن و افزايش لقى
  محورى و در نتيجه در گير نشن كامل دنده ها در دور بالا

4 -سخت در گير شدن دنده هـــا – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

رخداد:

سخت در گير شدن دنده ها وصــداى ضربه دنده هاى سنكـرونيـزه

دلیل:

 • خم شدگى و يا تغيير شكل شافت ماهك تعويض دنده
 •  ترك خوردگى و يا گير داشتن قفل كن داخلى
 •  تنظيم نادرست و يا صدمه ديدگى بازوى اهرم تعويض
 •  خوردگى و يا نقص در سيستم سنكرونيزه
 •  از شكل افتادن شافت گيربكس و يا آسيب ديدگى هزار خارى شفت
 • علاوه بر نواقص گيربكس عملكرد ناقص كلاچ و استفاده از روغ نامناسب براى گيربكس ممكن است باعث در گير نشدن كامل دنده ها بشود.

5 -بد در گير شدن دنده هــا – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

رخداد

وقتى كه خود رو شروع به حركت مى كند ويا در حال حركت دنده تعويض مى شود ؛ دنده هائى كه قرار است با هم در گير شوند ويا
دنده اى كه بايد با دو دنده ديگر در گير شود داراى مشخصات خاص خودشان نيستند

دلیل

 • شل بودن و يا آسيب ديدگى اتصال انتهائى اهرم دسته دنده و ُگشاد كردن محل اتصال
 •  فنــر بر گرداننده تعويض دنده ضعيف شده است و فشار لازم را ندارد
 •  خوردگى شـديد پين هاى انتخاب دنده

6 -گرم كردن بيش از اندازه گيــربكـس

 

رخداد

داغ كردن گيربكس بعد از پيمودن يك مسافت ( گيربكس را لمس كنيد )

 

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد، دلیل این مورد را چنین بیان می کند:

 •  سفت بودن زياد بلبرينگ هــا
 •  فاصله كم در گيرى دنده ها ( سفت بودن درگيرى دنده ها )
 •  كم رسيدن روغن به دنده ها و يا غلظت زياد روغن

 

7 -نشتى روغن از گيــربکس –امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

رخداد:

روغن دنده از درپوش بلبــرينگ و يا محل اتصال نشت مى كنــد

 

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد، دلیل این مورد را چنین بیان می کند:

 • آب بندى ضعيف بوش هاى آب بندى , آسيب ديدگى كاسه نمد و يا ُشل بودن پيــچ هاى گيربكس
 • ترك داشتن و يا شكستگى پوسته گــيربكس
 • روغن بيش از اندازه
 •  گرفتگى مجراى نفس كش وتخليه

 

 

باز نصب، تعميــر و نگهدارى گيربكس – امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

1 .بازكردن و سوار كردن

گيربكس را روى استند( پايه ) تخليه روغن قرار دهيـد و پيچ تخليه روغن را باز كرده روغن را تخليه نمایید.

 

مراحل:

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد با توضیح مراحل باز نصب و تعمیر گیربکس در خدمت شماست.

1 .با برداشتن گرد گيــر وآزاد كردن دوشاخه كلاچ , بلبرينگ كلاچ را در
آوريد.

2 .پيچ درپوش تعويض دنده را باز كنيد . مجموعه انتخاب گر و مكانيزم تعويض دنده , سو ئيچ چراغ دنده عقب و پيچ قفل كن
شفت دنده عقب را باابزار مخصوص در آوريد.
3 .اول پيچ در پوش انتهائى را  ُشل كنيد و درپوش را برداريد و كنار بگذاريد.

4 -صفحه فنرى باز گرداننده را طورى روى 4 سوراخ شافت خروجى قرار دهيد كه 4 برآمدگى ابزار مخصوص روى صفحه انتهائى
قرار بگيرد پيچ در پوش را ُشل كرده ودر پوش را برداريد . پيچ هاى گيربكس را باز كنيد , پيچ هاى گيربكس به پوسته كلاچ را هم باز نمائيد وگيربكس را كنار بگذاريد.

5 -پيچ روى پايه بازوى مكانيزم دنده عقب را باز كنيد
و پايه بازوى مكانيزم و شافت ميانى دنده عقب را درآوريد.

6 -با ضربه آرام با يك ابزار مخصوص مجموعه ديفرانسيل , شافت خروجى و شافت ورودى را خارج نمائيــد . ابتـدا مجموعه
ديفرانسيل , شافت ماهك , مجموعه شافت خروجى , مجموعه شافت ورودى و سپس هر كدام از مجموعه ها را با ابزار مخصوص از هم باز كنيــد.

7 -پين هاى قفل كن را با آهنــربا در آوريد

8 -مطابق شكل خار فنرى شافت ماهك را در بياوريد

9 -با يك پارچه قسمت بالاى شافت ماهك را گرفته و بيرون بكشيــد

10 -دنده عقب و شافت دنده عقب را بيرون بيــاوريد.

11 -مطابق شكل دو عدد پيچ دنده عقب و پايه بازوى نوسان را باز نمائيد

12 -پين قفل كن راتوسـط آهنـربا درآوريد و شافت و ماهك را خارج
سازيد

13 -مطابق شكل پيچ و شافت ماهك را در آوريد

14 -مطابق شكل خار فنــرى را در آوريد

15 -خار فنـرى را درآورده وپين را خارج نمائيد

16 -لوله روغنــكارى را در آوريد

17 -مطابق شكل بوش را در آوريد

18 -كاسـه نمد را خارج نمائيد

19 -كنـــس خارجى بلبرينگ را با ابزار در آوريد

20 -درپوش انتهائى راهنماى مجراى روغن را باز كنيد

21 -لقى بين دنده 3 ودنده شافت را توسط فيلر اندازه گيرى
نمائيد . اندازه استاندارد 35/0 تا 1/0 ميليمتر مى باشد

22 -لقى محورى دنده 5 و دنده شافت را توسط فيلر اندازه گيرى
نمائيد . اندازه استاندارد 5/0 تا 1/0 ميليمتر مى باشد .

23 -مطابق شكل لقى بين دنده 4 و 5 را اندازه گيرى نمائيد اندازه
استاندارد 058/0 ميليمتر مى باشد

24 -مطابق شكل شافت ورودى را در زير محور
پرس قرار دهيد و پائين شافت را با دست گرفته بوش و
توپى و دنده 5 را خارج نمائيد

25 -لقى محورى دنده 4 را اندازه گيرى نمائيد , اندازه استاندارد
55/0 تا 01/0 ميليمتر مى باشد

26 – خار فنرى را توسط انبر دست خار درآر در آوريد .

27 – ساچمه وضعيت را با ميــله آهن ربائى در آوريد و دنده هاى سنكرونيزه 3
و 4 را در آوريد .

28 – خار فنرى را توسط انبر دست خار درآر در آوريد .

29 – همانگونه كه در شكل نشان داده شده است دنده هاى سنكرونيـزه و
دنده 3 را در آوريد .

30 -بلبرينگ راديال ( شعاعى) را خارج ســازيد .

31 – مجموعه سنكرونيزه را از هم باز كنيد .

32-دو پهن شدگى شافت ورودى را چك كنيد . حد اكثر 03/0 ميليمتر بايد باشد .

33 -طبق شكل فاصله بين دنده برنجى و سطح انتهائى دنده را به وسيله فيلر
اندازه گيرى نمائيد , حد اقل 8/0 ميليمتر بايد باشد در غير اينصورت دنده برنجى
بايستى تعويض شود .

34 -خلاصى بين ماهك و دنده كشوئى را توسط فيلر اندازه گيرى نمائيد .حد اكثر
اندازه 35/0 ميليمتر بايد باشد در غير اينصورت ماهك و يا كشوئى را تعويض
نمائيد.

35 -خوردگى شافت ورودى را توسط ميكرومتر اندازه گيرى
نمائيد . حداقل اندازه 985/33 =A بايدباشددر صورت تجاوز از
اين اندازه بايستى شافت ورودى را تعويض نمود .

36 -لقى محورى دنده 1و2 شافت خروجى را با فيلـر اندازه گيرى
نمائيـد . لقى دنده 1 بايد 35/0 تا 1/0 ميليمتر و دنده 2 بايد 35/0
تا 1/0 ميليمتر باشد .

37-انحراف شعاعى دنده هاى 1و2 را اندازه گيرى نمائيـد . حد اكثر انحراف شعاعى دنده 1 و 2 ، 0/056 ميليمتــر است.

38 -همانگونه كه در شكل نشان داده شده است بلبرينگ مخروطى را
خارج نمائيد .

40 – توسط توسط دستگاه پرس دنده هاى 4 و 5 را از روى شافت در آوريد.

41 -كشوئى دنده 1و2 را در وضعيت دنده 1 قرار دهيد .

42 -توسط پرس دنده 3 , ساچمه سوزنى , دنده برنجى و دنده 2 را در بياوريد .

43 -خار فنرى را توسط انبر دست خار در آر در بياوريد .

44 -همانگونه كه در شكل نشان داده شده است دو پهن شدگى شافت
خروجى را اندازه بزنيد , حد اكثر 03/0 ميليمتر بايد باشد در صورت تجاوز از اين
حد شافت خروجى بايد تعويض گردد .

5 -مطابق شكل فاصله پشت دنده برنجى و سطح انتهائى دنده را با
فيلر اندازه گيرى نمائيد . حد اقل بايد 8/0 ميليمتر باشد چنانچه اندازه
از حد بيشتر باشد سنكرونيزه را تعويض نمائيد .

46 -خلاصى بين ماهك و دنده كشوئى را توسط فيلر اندازه گيرى نمائيد .حد اكثر
اندازه 35/0 ميليمتر بايد باشد در غير اينصورت ماهك و يا كشوئى را تعويض نمائيد.

47 – خوردگى شافت خروجى را توسط ميكرومتر اندازه گيرى
مائيد . حد اقل اندازه 985/30 =A بايد باشد در صورت
تجاوز از اين اندازه بايستى شافت خروجى را تعويض نمود .

48 -سوار كردن شافت خروجى : دنده 1 را روى شافت سوار كنيد و دنده
برنجى را در جهتى كه شكل نشان مى دهد نصب نمائيد .

49 -دنده برنجى 1و2 را همانطور كه در شكل نشان داده شده روى
شافت خروجى نصب نمائيد .

50 – خار فنرى نو را روى شافت نصب نمائيد . ( از خار هاى كهنه
استفاده ننمائيد )

 

امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد
امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد

 

این مطلب ادامه دارد…

با تشکر از همراهی شما با امداد خودرو کرمان موتور شهرکرد.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *